Władze Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej


Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK
tel.: 94 34-78-505, pokój 107C

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
tel.: 94 34-78-512, pokój 109C

Prodziekan ds. Nauczania
dr inż. Danuta Usidus
tel.: 94 34-78-513, pokój 106C

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
dr inż. Marek Nowakowski
tel.: 94 34-78-514, pokój 114C