Władze Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej


Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK


tel.: 94 34-78-505, pokój 107C

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK 

tel.: 94 34-78-507, pokój 109C

Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Danuta Usidus

tel.: 94 34-78-513, pokój 106C

Prodziekan ds. Organizacji
dr inż. Marek Nowakowski

tel.: 94 34-78-514, pokój 114C