Władze Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej


Dziekan Wydziału -prof. dr hab. inż. Robert Sidełko


tel.: 94 34-78-505, pokój 107C

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK 

tel.: 94 34-78-512, pokój 109C

Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Danuta Usidus

tel.: 94 34-78-513, pokój 106C
przyjmuje studentów: w czwartki, w godz. 13.00 - 14.00

Prodziekan ds. Organizacji
dr inż. Marek Nowakowski

tel.: 94 34-78-514, pokój 114C
 przyjmuje studentów: w soboty, w godz. 11.30 - 12.30 (podczas zjazdów dydaktycznych)