Władze Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej


Dziekan Wydziału -prof. dr hab. inż. Robert Sidełko


tel.: 94 34-78-505, pokój 107C

 

 

Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Danuta Usidus

tel.: 94 34-78-513, pokój 106C
przyjmuje studentów: w czwartki,
w godz. 13.00 - 14.00

 

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Anna Staruch

 

tel.: 94 34-78-514, pokój 114C