Jednostki organizacyjne Wydziału


Katedra Geodezji
Kierownik: dr inż. Marcin Jagoda

Katedra Geoinformatyki
Kierownik: dr inż. Tomasz Oberski

Katedra Geotechniki, Budownictwa Drogowego i Hydrotechniki
Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek


Katedra Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Szymański
- Laboratorium Chromatografii, Spektralnej Absorbcji Atomowej, Mechaniki Płynów i Chemii
- Laboratorium Toksykologii i Bioanalityki

Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska
- Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Badań Nieniszczących

Katedra Mechaniki Budowli
Kierownik: dr inż. Marek Nowakowski

Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Kierownik: dr hab.  inż. Jacek Domski, prof. PK

Katedra Konstrukcji Metalowych
Kierownik: dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK

Katedra Matematyki
Kierownik: dr Igor Kierkosz

Katedra Sieci i Instalacji Budowlanych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Alexander Sharovskiy
- Laboratorium Techniki Sanitarnej


Laboratoria i Pracownie WILŚiG


Laboratorium Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki
Kierownik: dr inż. Tomasz Oberski

Laboratorium Geodezji
Kierownik: dr inż. Krzysztof Deska

Laboratorium Informatyczne
Kierownik: dr hab. inż. Czesław Suchocki
(obsługa kierunku GiK)

Laboratorium Techniki Budowlanej
Kierownik: dr inż. Marek Ziarkiewicz

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Kierownik: dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

Laboratorium Gospodarki Wodnej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Pracownia Komputerowa
Kierownik: mgr inż. Włodzimierz Szewel
(obsługa kierunków: Bud. i Inż. Środ.)

Za aktualność informacji na stronach jednostek WILŚiG odpowiadają ich kierownicy.