Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

- Pełnomocnicy Dziekana - 2017/2018


 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studenckich

 • dr Renata Świderska-Dąbrowska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+

 • dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK
 • mgr inż. Jakub Kalita

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji i Współpracy z Gospodarką

 • dr inż. Piotr Śmiałek

 

Opiekunowie praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów:

 • Budownictwo - mgr inż. Maciej Król (Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych)
  e-mail: krol@wilsig.tu.koszalin.pl
  tel.: 943478536
 • Geodezja i Kartografia – mgr inż. Bartosz Ziemniewicz (Katedra Geodezji)
  e-mail: b.ziemniewicz@wp.pl  
  tel.: 943486759

 

Koordynatorzy Krajowych Ram Kwalifikacji na poszczególnych kierunkach:

 • Budownictwo - dr inż. Anna Staruch (Katedra Geotechniki i Inżynierii Komunikacyjnej)
  e-mail: anna.staruch@tu.koszalin.pl
  tel.: 943478591
 • Inżynieria Środowiska - dr inż. Barbara Kościelnik (Zakład Techniki Wodno-Ściekowej i Utylizacji Odpadów)
  e-mail: barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl
  tel.: +48 537 825 007

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Pełnomocnik Dziekana ds. obsługi systemu USOS

 

Pełnomocnik Dziekana ds. obsługi systemu POL-on

 

Pełnomocnik Dziekana ds. obsługi systemu PLAGIAT

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. obsługi systemu Planista na poszczególnych kierunkach studiów:

 • Budownictwo (studia stacjonarne) - dr inż. Przemysław Krystosik (Zakład Konstrukcji Metalowych)
  e-mail: krystosik@wbiis.tu.koszalin.pl
  tel.: 943478577
 • Budownictwo (studia niestacjonarne) – mgr inż. Łukasz Chudy (Katedra Geotechniki i Inżynierii Komunikacyjnej)
  e-mail: 501520450@interia.pl
  tel.: 943478591
 • Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska (studia stacjonarne) – mgr inż. Krzysztof Kamiński (Katedra Gospodarki Odpadami)
  e-mail: krzysztof.kaminski@tu.koszalin.pl 
  tel.: 943486710

 

Dane na tej stronie weryfikuje Dziekanat WILiŚG

Poprawiono: środa, 29, listopad 2017 13:00

Free business joomla templates