Pełnomocnicy Dziekana 


 

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji rozwoju naukowego Wydziału  - dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. tworzenia na Wydziale nowego kierunku pn. ,,Instalacje Budowlane"    - dr inż. Robert Nowak