Pełnomocnicy Dziekana 


 

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji rozwoju naukowego Wydziału:  dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. tworzenia na Wydziale nowego kierunku pn. ,,Sieci i Instalacje Budowlane":  dr inż. Robert Nowak