Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

kadencja 2016-2020


Skład Rady Wydziału


Dziekan i Prodziekani

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK - Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK - Prodziekan ds. Nauki
dr inż. Danuta Usidus - Prodziekan ds. Nauczania
dr inż. Marek Nowakowski - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni

prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz 
prof. dr inż. Jan Filipkowski
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski
prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska 
prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz
prof. dr hab. Kazimierz Szymański
prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski 
prof. dr hab. Jurij Zozulak
dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK
dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK
dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK
dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK

dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK 
dr hab. Volodymir Sushch, prof. PK
dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK
dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK
dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK
dr hab. Andriy Yatsko, prof. PK

dr hab. Maciej Łuczak
dr inż. Wolfgang Kresse, prof. PK

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Joanna Cymerman - kierunek Geodezja i Kartografia
dr inż. Mariusz Ruchwa - kierunek Budownictwo
dr inż. Bartosz Walendzik - kierunek Inżynieria Środowiska

Przedstawiciel pracowników niebędący nauczycielami akademickimi

Edyta Maziarz

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Jerzy Zawisza

Przedstawiciele studentów

Grabowski Oskar
Pawłuszek Olaf
Żubryj Kinga
Bujak Piotr
Wenta Natalia

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019

 

Przedstawiciele WILŚiG w Senacie PK

Senatorowie

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK - Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

mgr inż. Anna Skubała - przedstawiciel doktorantów

Jagoda Gładysz - przedstawiciel studentów

Adrian Jędruszczak - przedstawiciel studentów