Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

kadencja 2020-2024


 


1. prof. dr hab. inż. Robert Sidełko           - Dziekan Wydziału
2. dr inż. Danuta Usidus                             - Prodziekan ds. Kształcenia
3. dr inż. Anna Staruch                               - Prodziekan ds. Studenckich
4. prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
5. prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska
6. prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
7. prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska
8. prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
9. prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz
10. prof. dr hab. Kazimierz Szymański
11. dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
12. dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof.PK
13. dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
14. dr hab. Maciej Łuczak, prof. PK
15. dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK
16. dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK 
17. dr hab. Volodymir Sushch, prof.PK
18. dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK
19. dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK
20. dr hab. inż. Czesław Suchocki
21. dr hab. Andriy Yatsko
22. dr inż. Marek Nowakowski
23. dr inż. Tomasz Oberski
24. dr inż. Marcin Jagoda
25. dr Igor Kierkosz
26. mgr inż. Joanna Gładziszewska
27. mgr inż. Iwona Radosz
28. Anna Lis