Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

kadencja 2016-2020


Skład Rady Wydziału


Dziekan i Prodziekani

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK - Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK - Prodziekan ds. Nauki
dr inż. Danuta Usidus - Prodziekan ds. Nauczania
dr inż. Marek Nowakowski - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni

prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz 
prof. dr inż. Jan Filipkowski
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska
prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski
prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska 
prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz
prof. dr hab. Kazimierz Szymański
prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski
prof. dr hab. inż. Maciej Werno
prof. dr hab. Jurij Zozulak
dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PK
dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK
dr hab. inż. Józef Falkowski, prof. PK
dr hab. Zdzisław Hryniewicz, prof. PK
dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK
dr hab. inż. Beata Janowska
dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK
dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK
dr hab. Stanisław Maciejewski, prof. PK
dr hab. inż. Stefan Mielewczyk, prof. PK
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK 
dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. PK
dr hab. Volodymir Sushch, prof. PK
dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK
dr hab. Izabela Siebielska, prof. PK
dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK
dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK
dr hab. Andriy Yatsko, prof. PK


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Joanna Cymerman - kierunek Geodezja i Kartografia
dr inż. Jacek Domski - studia doktoranckie
dr inż. Mariusz Ruchwa - kierunek Budownictwo
dr inż. Bartosz Walendzik - kierunek Inżynieria Środowiska
dr inż. Elżbieta Włodarczyk - kierunek Ochrona Środowiska

Przedstawiciel pracowników niebędący nauczycielami akademickimi

Edyta Maziarz


Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Anna Skubała


Przedstawiciele studentów

Bejgrowicz Ziemowit
Jędruszczak Adrian
Niciejewska Kamila
Koperska Kinga
Lazarowski Michał
Etenkowski Patryk
Sawicka Michalina
Stoltman Kamila
Trella Paulina

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/2017

 


Przedstawiciele WILŚiG w Senacie PK


Senatorowie

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK - Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

mgr inż. Anna Skubała - przedstawiciel doktorantów

Jagoda Gładysz - przedstawiciel studentów

Adrian Jędruszczak - przedstawiciel studentów

 


Komisje wydziałowe


 

Komisja ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

dr inż. Jacek Domski

Martyna Chuda - doktorant

 

Komisja ds. Przewodów Doktorskich na kierunku Budownictwo

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

 

Komisja ds. Przewodów Doktorskich na kierunku Inżynieria Środowiska

Przewodniczący:

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

 

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Przewodniczący:

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

Członkowie komisji ds. kierunku Inżynieria Środowiska:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

dr hab. Stanisław Maciejewski, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

Członkowie komisji ds. kierunku Budownictwo:

prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska

dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK

dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca ds. Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK - Dziekan Wydziału

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

prof. dr hab. inż. Maciej Werno

prof. dr hab. Yuriy Zozulyak

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PK

dr hab. inż. Stefan Mielewczyk, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. Volodymir Sushch, prof. PK

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Sylwia Janta-Lipińska

dr inż. Mariusz Ruchwa

 

Komisja Wydawnicza

Przewodniczący:

dr inż. Monika Matuszkiewicz

Członkowie:

dr Joanna Cymerman

dr inż. Mariusz Meller

dr inż. Krzysztof Piaskowski

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

dr inż. Danuta Usidus - Prodziekan ds. Nauczania,

dr inż. Marek Nowakowski - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

prof. dr hab. Kazimierz Szymański

prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PK

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

dr hab. inż. Stefan Mielewczyk, prof. PK

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. PK

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr inż. Michał Baran

dr inż. Waldemar Bierut

dr inż. Barbara Kościelnik

dr inż. Anna Staruch

dr inż. Czesław Suchocki

dr inż. Piotr Śmiałek

doktorant

Michał Lazarowski - przedstawiciel studentów z kierunku Budownictwo

Ziemowit Bejgrowicz - przedstawiciel studentów z kierunku Inżynieria Środowiska

Marta Bąkowska - przedstawiciel studentów z kierunku Ochrona Środowiska

 

Wydziałowa Komisja ds. Analizy Jakości Procesu Dyplomowania oraz Zatwierdzania Tematów Prac Dyplomowych na Kierunku Budownictwo

dr hab. inż. Józef Falkowski, prof. PK

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK

 

Wydziałowa Komisja ds. Analizy Jakości Procesu Dyplomowania oraz Zatwierdzania Tematów Prac Dyplomowych na Kierunku Geodezja i Kartografia

prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr inż. Krzysztof Deska

 

Wydziałowa Komisja ds. Analizy Jakości Procesu Dyplomowania oraz Zatwierdzania Tematów Prac Dyplomowych na Kierunku Inżynieria Środowiska

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

 

Wydziałowa Komisja ds. Analizy Jakości Procesu Dyplomowania oraz Zatwierdzania Tematów Prac Dyplomowych na Kierunku Ochrona Środowiska

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

 


Rady Programowe WILŚiG


 

Rada Programowa na kierunku Budownictwo

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PK - Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

dr inż. Waldemar Bierut

dr inż. Anna Staruch

dr inż. Mariusz Staszewski

Kamila Stoltmann - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa na kierunku Geodezja i Kartografia

prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz - Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski

dr inż. Wolfgang Kresse, prof. PK

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr Joanna Cymerman

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Czesław Suchocki

Michalina Sawicka - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa na kierunku Inżynieria Środowiska

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy - Przewodniczący

dr hab. inż. Beata Janowska

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

dr inż. Barbara Kościelnik

dr inż. Wojciech Kuczyński

dr inż. Robert Nowak

Patryk Etenkowski - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa na kierunku Ochrona Środowiska

dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. PK - Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

dr Michał Baran

dr Magdalena Szelągowska

Marta Bąkowska - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa na studiach doktoranckich

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK

dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

doktorant

 

Rada Programowa na studiach podyplomowych "Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków"

dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. PK

dr inż. Robert Nowak

inż. Zdzisław Grzymała - przedstawiciel pracodawców

 

Rada Programowa na studiach podyplomowych "Gospodarka nieruchomościami"

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr Joanna Cymerman

mgr inż. Honorata Michaluk - przedstawiciel pracodawców

 


Rzecznicy oraz Pełnomocnicy


 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studenckich

dr Renata Świderska-Dąbrowska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Magdalena Szelągowska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+

dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK

mgr inż. Jakub Kalita

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji i Współpracy z Gospodarką

dr inż. Piotr Śmiałek

 

 

Dane na tej stronie weryfikuje Dziekanat WILiŚG

Free business joomla templates