Rady Dyscyplin


Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

 1. prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska
 2. prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska
 3. prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
 4. dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
 5. dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
 6. dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
 7. dr hab. Volodymyr Sushch, prof. PK
 8. dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK
 9. dr hab. inż. Czesław Suchocki
 10. dr inż.  Marcin Jagoda

Uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

 

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka 

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
 2. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof. PK
 3. dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK
 4. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. PK
 5. dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
 6. dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK
 7. dr inż. Sylwia Janta-Lipińska
 8. dr inż. Magdalena Orłowska
 9. dr inż. Krzysztof Piaskowski
 10. dr Małgorzata Smuga-Kogut
 11. dr inż. Bartosz Walendzik
 12. dr inż. Małgorzata Sikora
 13. dr inż. Marcin Kruzel