Rady Dyscyplin


Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Przewodniczący Rady:prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

 • dr hab. Maciej Łuczak, prof. PK
 • dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK
 • dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK
 • dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
 • dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK
 • dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
 • prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
 • dr inż. Marcin Jagoda
 • dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
 • dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
 • dr inż. Janusz Dąbrowski
 • dr inż. Sylwia Janta-Lipińska
 • prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska
 • dr inż. Czesław Suchocki

Uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

 

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka 

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
 • dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof. PK
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK
 • dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. PK
 • dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
 • dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK
 • dr inż. Janusz Dąbrowski
 • dr inż. Tomasz Dąbrowski
 • dr inż. Sylwia Janta-Lipińska
 • dr inż. Magdalena Orłowska
 • dr inż. Bartosz Walendzik