Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Atrakcyjne, dotowane szkolenia dla studentów.

U w a g a :

Informację o zakwalifikowaniu proszę odbierać w pok. 107c w dniach: 30 X oraz 5 XI br.

Przedłużona rekrutacja: Budownictwo, wizyty studyjne - dla studentów II stopnia - sem. 2

Inżynieria Środowiska – wizyty studyjne i szkolenia

Dokumenty można składać do 6 XI.

 przewiń->

Przejdź do góry