Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem w dniu 02.10.2020 r. zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym, na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji podjęto szereg działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa studentom i pracownikom Wydziału.

Na drzwiach każdej sali dydaktycznej umieszczono informację o maksymalnej liczbie studentów, mogących znajdować się w tym pomieszczeniu.

Dodatkowo w salach 101B, 103B, 209-1E oraz 202 I, żółtą taśmą oznakowano miejsca, które mogą zajmować studenci, zostały one wskazane przez specjalistę ds. BHP.

Na stronie Uczelni dostępna jest ”Instrukcja zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią” (Załącznik do Zarządzenia Rektora 68/2020).
Proszę wszystkich pracowników WILŚiG o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

Z poważaniem,
Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Danuta Usidus

 

Informacje na temat nauczania w kontakcie bezpośrednim znajdują się na stronie nauczanie w kontakcie bezpośrednim.

UWAGA

Informacje na temat nauczania zdalnego znajdują się na stronie nauczanie zdalne.

Oferta Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji dostępna jest w systemie  https://irk.politechnika.koszalin.pl

Tura 1 (01.06.2020 13:55 – 19.08.2020 15:59)
Tura 2 (19.08.2020 16:00 – 02.09.2020 15:59)
Tura 3 (02.09.2020 16:00 – 30.10.2020 15:59)

Już wkrótce na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji na Politechnice Koszalińskiej powstanie jedyna w swoim rodzaju pracownia, która umożliwia praktyczną naukę wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Uczelnia właśnie się stara o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wywiad z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji prof. dr. hab. inż. Robertem Sidełko w radiu Eska.

Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji informuje
o uruchomieniu na kierunku Geodezja i Kartografia nowej specjalności GEODEZJA i GEOINFORMATYKA
począwszy od roku akademickiego 2020/2021

 Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności Geodezja i Geoinformatyka łączy w sobie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki. Te interdyscyplinarne studia poza klasyczną geodezją przygotowują przyszłych inżynierów do analizowania i przetwarzania danych przestrzennych w celu projektowania i użytkowania systemów geoinformatycznych. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu geodezyjnego tj. odbiorników satelitarnych, bezzałogowych statków powietrznych, skanerów laserowych, tachimetrów zautomatyzowanych i niwelatorów kodowych. Nasze laboratoria: Geodezyjne, Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki oraz Informatyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i oprogramowanie do opracowywania danych pozyskanych za pomocą różnych technik obserwacyjnych.
Zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki wciąż wzrasta, stwarzając perspektywy ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Więcej informacji na stronie: https://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/index.php/2020/05/12/nowa-specjalnosc-geodezja-i-geoinformatyka/

UWAGA  STUDENCI
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskich), 2 SEMESTRU KIERUNKÓW: BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (kończący studia w semestrze letnim roku ak. 2020/2021)

Zgodnie z § 25, ust.2 Regulaminu Studiów Politechniki Koszalińskiej, (Załącznik do Uchwały Nr 44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r.), przypominam o obowiązku podjęcia tematu pracy dyplomowej, właściwego dla kierunku studiów nie później niż dwa semestry przed terminem planowego ukończenia studiów. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w terminie oznacza stwierdzenie braku postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów, zgodnie z § 21 ust. 9 pkt 1.

     Potwierdzeniem podjęcia tematu pracy dyplomowej, jest przekazanie do BOSu oryginału karty dyplomanta podpisanej przez Promotora i Studenta w terminie do 30.09.2020 r. Tematy prac dyplomowych zamieszczone są na stronach internetowych Katedr.

                                                                                                                                                   Dr inż. Marek Nowakowski – Prodziekan ds. Organizacji

Harmonogram egzaminów obowiązujących na studiach niestacjonarnych WILŚiG - semestr letni 2019/2020.

 

  1. Egzaminy przed sesją
  2. Egzaminy podczas sesji

Pracownicy WILŚG

Informuję, że na platformie Microsoft Teams  wykorzystywanej podczas zdalnego nauczania, został założony zespół: ObronaPracDyplomowych.

Proszę organizować obrony prac dyplomowych w formie wideokonferencji  korzystając z  tej platformy. Przygotowania do obrony:

  1. Informacja do Pana Knapa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o członkach komisji (w tym Dziekan/Prodziekan) i studencie przystępującym  do obrony (imię, nazwisko, email)
     Wniosek o dostęp do Microsoft Teams do celów obrony prac dyplomowych: Wzór wniosku (doc)
    ,
  2. Informacja zwrotna od Pana Knapa do osób zainteresowanych zawierająca: link do aplikacji, login i hasło,
  3. Organizacja wideoobrony w terminie ustalonym przez promotora,
  4. Powiadomienie Dziekana o terminie obrony.                                                                                                            Dziekan WILSiG PK

Terminy egzaminów na studiach stacjonarnych podane są w załącznikach poniżej, egzaminy powinny się odbywać z zachowaniem przepisów i wytycznych określonych w zarządzeniu Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 33/2020.

Egzaminy dyplomowe, oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie uczelni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych zarządzeniem Rektora PK Nr 33/2020(pdf).

Przejdź do góry