WILŚiG - Aktualności i wydarzenia

   Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Rekrutacja na studia 2018/2019

 

Informator dla kandydatów na studia 2018/2019

 

  

Przewodnik dla studenta 2017

OGŁOSZENIE

W dniu 29.06.2018r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK (sala 102C), rozpocznie się seminarium naukowe, na którym zostanie wygłoszony referat w ramach: seminarium otwierającego przewód doktorski. Referat wygłosi studentka III roku studiów doktoranckich WILŚiG PK, Pani mgr inż. Karolina Nagórska. Temat referatu: "Badania skuteczności międzywarstwowej membrany rozpraszającej naprężenia w nawierzchni betonowej na podstawie wybranego odcinka drogi wojewódzkiej".

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką referatu !!

Ogłoszenie (pdf)

OGŁOSZENIE

W dniu 26.06.2018r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK (sala 102C), rozpocznie się seminarium naukowe, na którym zostanie wygłoszony referat w ramach: seminarium otwierającego przewód doktorski. Referat wygłosi studentka III roku studiów doktoranckich WILŚiG PK, Pani mgr inż. Martyna Chuda. Temat referatu: "Transport rumowiska oraz zmiany batymetrii i uziarnienia w profilu poprzecznym przy sztucznie zasilanym brzegu oraz w obecności budowli typu próg podwodny".


Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką referatu !!

Ogłoszenie (pdf)

Przejdź do góry