Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin

- - - - -

Informator Politechniki Koszalińskiej dla kandydatów na studia

Ukazał się informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018.
Część informatora dotycząca oferty naszego Wydziału oraz innych ważnych informacji dla kandydatów
jest dostępna w naszym serwisie: informator-2017-2018.pdf
Dodatkowo, zapraszamy do lektury naszej strony: "Oferta Wydziału".

 

- - - - -

Erasmus +

Został przedłużony termin naboru na wyjazdy studentów do 31.03.2017 r.,
dotyczący studiów i praktyk w ramach programu Erasmus+, na rok akademicki 2017/2018:
  SMS - wyjazdy studentów na studia,
SMP - wyjazdy studentów na praktyki.
Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy).
Formularze należy składać u Koordynatora Wydziałowego.
Dodatkowe informacje na stronach:
http://www.tu.koszalin.pl/art/523
http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/erasmus

- - - - -

Przyjazny dom

- - - - -

Warsztaty - Przyjaznych instalacji

- - - - -

Asystent osoby niepełnosprawnej

Chciałbyś komuś pomóc, a przy tym trochę zarobić? Możesz zostać asystentem osoby niepełnosprawnej.

Aby zostać asystentem osoby niepełnosprawnej nie musisz mieć specjalnych kwalifikacji - wystarczy, że jesteś studentem Politechniki Koszalińskiej, masz dobre chęci i przyjazne podejście. Najczęściej potrzebna jest pomoc w robieniu notatek na zajęciach lub pomoc osobie na wózku inwalidzkim w przemieszczaniu się. O przyznanie asystenta może ubiegać się student z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wskazując osobę, która będzie pełniła tę rolę lub zwrócić się do Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych o pomoc w znalezieniu asystenta.

Szczegółowe zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom i doktorantom Politechniki Koszalińskiej znajdują się w Regulaminie na stronie uczelni: www.tu.koszalin.pl/art/187

Informacje można uzyskać u Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - Anna Paciocha,
pod numerem tel. 94 34-78-602, osobiście w Dziale Studenckim PK lub mailowo: anna.paciocha@tu.koszalin.pl

- - - - -

Informacja dla studentów niepełnosprawnych

Uwaga studenci ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności!

Oddział Zachodniopomorski PFRON w Szczecinie informuje, że można składać wnioski w Module II
o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Aktywny samorząd.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2017 r. wypada:
- dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
- dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Więcej informacji o pomocy w Module II znajdą Państwo na stronach:
www.pfron.org.pl/pl/studenci
www.pfron.org.pl/pl/studenci/3674,Aktywny-samorzad-dla-studentow-w-2017-roku.html
www.koszalin.pl/pl/news/aktywny-samorzad

Anna Paciocha, Dział Studencki PK, anna.paciocha@tu.koszalin.pl

- - - - -


 - - - - -

Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016.
Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych
prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017 r.
Bliższe informacje na stronie:
https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/XXII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa

 - - - - -

Targi - Berlin

W dniach 28-31.03.2017 r., w Berlinie, odbędą się
Międzynarodowe Targi i Kongres Gospodarki Wodnej
WASSER BERLIN INTERNATIONAL.
Dokładne informacje na stronie:
http://www.targiberlinskie.pl/index.php/kalendarz-imprez/targi-w-roku-2017/wasser-berlin-international-2017.

 - - - - -

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową
związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim.
Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Termin składania prac upływa 19 maja 2017 r.
Bliższe informacje na stronie:
http://rbgp.pl/346/konkurs-prace-dyplomowe
oraz w dokumentach:
- zaproszenie, - zawiadomienie o konkursie, - regulamin konkursu

 - - - - -

Informacje o konferencjach dla doktorantów

Witryna http://doktorant.com.pl/ informuje o nowych konferencjach dla doktorantów.
Zapraszamy do lektury ...

- - - - -

Konferencja naukowa BalCon 2017

Konferencja The 1st Baltic Conference for Student and Young Researchers - BalCon 2017 jest skierowana do studentów i słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Budownictwo.

Tematyka konferencji ma na celu rozpropagowanie wyników badań naukowych, zacieśnienie współpracy naukowej i wymianę doświadczeń ludzi rozpoczynających karierę naukową w specjalnościach: budownictwo drewniane, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe oraz technologia i zarządzanie w budownictwie.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Dom Drewniany. Jednym z Patronów Konferencji jest Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej - dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK.

Dodatkowe informacje na temat konferencji:

- - - - -

Matlab - licencja ogólnouczelniana TAH dla wszystkich

Politechnika Koszalińska zakupiła ogólnouczelnianą licencję Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów. Oprogramowanie można zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję TAH można wykorzystywać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne.

Więcej informacji w załączniku na stronie UCTI - www.ucti.tu.koszalin.pl

- - - - -

Free business joomla templates