Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Rekrutacja na studia 2018/2019

  Budownictwo  ::  Inżynieria Środowiska  ::  Geodezja i Kartografia

 

Telefon do komisji rekrutacyjnej 94 34 78 527 

Atrakcyjne, dotowane szkolenia dla studentów.

Informacje ogólne o projekcie

 Z dniem 1 września 2018 r. Politechnika Koszalińska rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020 pn. „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”.

przewiń->

Przejdź do góry