Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek C, B, E, F, I.


Ogłoszenie Wydziałowej Komisji ds. Wydawnictw - plan wydawniczy na rok 2015. Nasze kierunki studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia, Ochrona Środowiska

https://irk.politechnika.koszalin.pl/index.php

Numer telefonu do Komisji Rekrutacyjnej 94 34 78 661


ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2014/Zarzadzenie_Nr_14-19.pdf

Poprawiono: wtorek, 21, październik 2014 15:29

Free business joomla templates