Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin


Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin

Akademiki

Więcej pod linkiem: http://akademiki.tu.koszalin.pl/


Nowe specjalności - ZATWIERDZONE!

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK, w dniu 23.06.2015 r., zatwierdziła do realizacji nowe specjalności.

Na kierunku Budownictwo, na studiach I stopnia (inżynierskich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zatwierdzono nowe specjalności:

  • Technologia i Organizacja Budownictwa,
  • Budownictwo Zrównoważone.

Na kierunku Inżynieria Środowiska, na studiach I stopnia (inżynierskich) w trybie stacjonarnym, zatwierdzono nowe specjalności:

  • Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii,
  • Systemy i Technologie Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Wszystkie cztery nowe specjalności wchodzą do realizacji od 1. października 2015 r.,
czyli stają się dostępne dla obecnych kandydatów na studia I stopnia, na rok akademicki 2015/2016.

Informacje dotyczące opisu specjalności można znaleźć na stronach kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska, natomiast informacje o rekrutacji, na stronie Zasady Rekrutacji.

M.R.

- - - - -

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej

W Dokumentach elektronicznych jest dostępny Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej.

- - - - -

Ankieta wśród studentów na temat zajęć dydaktycznych

Zgodnie z obowiązującymi w Politechnice Koszalińskiej standardami, każdy student ma prawo ocenić zajęcia, w których uczestniczył. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o wypełnienie ankiety poprzez system USOS

Kierownik Dziekanatu

- - - - -

Free business joomla templates