Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin

- - - - -

Komunikat dla studentów

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych wydał komunikat w sprawie wniosków studentów,
dotyczących chęci przeniesienia się na studia niestacjonarne
--> Tekst komunikatu.

- - - - -

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

Terminarz zjazdów na semestr letni 2016/2017 jest dostępny w Dokumentach Elektronicznych

- - - - -

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej

W Dokumentach Elektronicznych jest już już dostępny
harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych.

- - - - -


 - - - - -

Warsztaty - ERASMUS +

Warsztaty dla studentów o programie Erasmus+

26 stycznia br., o godz. 13, w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2,
odbędą się warsztaty edukacyjne dla wszystkich studentów zainteresowanych skorzystaniem z oferty programu Erasmus+.
Chodzi o spopularyzowanie możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach tego programu.
Warsztaty podzielone są na trzy bloki tematyczne, każdy z nich nosi inny tytuł:
„Erasmus+ nie taki straszny” (to kompendium wiedzy o programie),
„Erasmus – dlaczego warto?” (to cztery wystąpienia 4 studentów uczestniczących w programie),
„Jak nie Erasmus+, to co?” (to blok informacji, jak skorzystać z programu na miejscu).
Więcej.

- - - - -

Informator Politechniki Koszalińskiej dla kandydatów na studia

Ukazał się informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018.
Część informatora dotycząca oferty naszego Wydziału oraz innych ważnych informacji dla kandydatów
jest dostępna w naszym serwisie: informator-2017-2018.pdf
Prawidłowa informacja o oferowanych specjalnościach znajduje się na stronie Wydziału
"Oferta Wydziału".

 

- - - - -

NCN - szkolenie

Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie,
dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów badawczych
w Narodowym Centrum Nauki.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem
o środki w konkursach Narodowego Centrum Nauki,
jak również dla naukowców realizujących projekty.
Zapraszamy także wszystkich pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną
projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN.

Szczegółowe informacje o szkoleniu:
Informacja z Działu Nauki oraz Program szkolenia.

- - - - -

Nowe Konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło nowe konkursy na finansowanie badań:
ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1.

Szczegółowe informacje o konkurach znajdują się na stronach NCN:
www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Wnioski składa się poprzez system OSF.
Wydruk wniosku należy złożyć w Dziale Nauki PK do dnia 10.03.2017 r.

- - - - -

Program LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłasza ósmy konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Bliższe informacje o programie na stronie www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/

Przed złożeniem wniosku niezbędne jest uzyskanie akceptacji Dziekana Wydziału.
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK Nr 25/2005, przy składaniu wniosku drogą elektroniczną,
konieczne jest dostarczenie Karty Projektu do Działu Nauki PK.

- - - - -

Konferencja naukowa BalCon 2017

Konferencja The 1st Baltic Conference for Student and Young Researchers - BalCon 2017 jest skierowana do studentów i słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Budownictwo.

Tematyka konferencji ma na celu rozpropagowanie wyników badań naukowych, zacieśnienie współpracy naukowej i wymianę doświadczeń ludzi rozpoczynających karierę naukową w specjalnościach: budownictwo drewniane, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe oraz technologia i zarządzanie w budownictwie.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Dom Drewniany. Jednym z Patronów Konferencji jest Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej - dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK.

Dodatkowe informacje na temat konferencji:

- - - - -

Matlab - licencja ogólnouczelniana TAH dla wszystkich

Politechnika Koszalińska zakupiła ogólnouczelnianą licencję Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów. Oprogramowanie można zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję TAH można wykorzystywać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne.

Więcej informacji w załączniku na stronie UCTI - www.ucti.tu.koszalin.pl

- - - - -

Informator Politechniki Koszalińskiej dla kandydatów na studia

Nasza Uczelnia wydała informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017.
Część informatora dotycząca oferty naszego Wydziału oraz innych ważnych informacji dla kandydatów
jest dostępna w naszym serwisie: informator-2016.pdf
Oferta Wydziału jest systematycznie aktualizowana na stronie: Oferta Wydziału.

 

- - - - -

Free business joomla templates