Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Rekrutacja na studia 2018/2019

  Budownictwo  ::  Inżynieria Środowiska  ::  Geodezja i Kartografia

Telefon do komisji rekrutacyjnej 94 34 78 527 

Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodzieży rozpoczynającej  naukę na uczelniach wyższych, na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodzieży rozpoczynającej  naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Program każdego roku będzie obejmować do 15 nowych osób, którym będzie wypłacane stypendium w wysokości 500 zł przez okres 2 lat z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

O stypendia mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie 80%. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci i finaliści olimpiad.

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego” do dnia 15 września w 2018 r. a w kolejnych latach do dnia 10 sierpnia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Wydział Edukacji i Sportu, ul. Wyzwolenia 105, 70 – 421 Szczecin lub Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Seminarium Naukowe 14-09-2018

Informator dla kandydatów na studia 2018/2019

 

  

Przewodnik dla studenta 2017

Przejdź do góry