Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 

Telefon do komisji rekrutacyjnej 94 34 78 527

https://irk.politechnika.koszalin.pl

UWAGA !

Rusza rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli akademickich z kierunku Budownictwo /WILŚiG/ w roku 2019

Dokumenty można składać w pokoju 107C do dnia 6 maja 2019
Wymagane dokumenty i regulamin – w załączniku

Opis szkoleń:

I. Szkolenia specjalistyczne z zakresu zaawansowanej analizy MES w środowisku programu komputerowego SIMULIA-ABAQUS

  • Introduction to Isight (szkolenie 2 dniowe, czerwiec 2019 r.)
  • Analysis of Composite Materials with Abaqus (szkolenie 3-dniowe, wrzesień 2019 r.)
  • Modeling Rubber and Viscoelasticity with Abaqus (szkolenie 2-dniowe, wrzesień 2019 r.)

Liczba uczestników każdego szkolenia – 3 osoby
Szkolenie adresowane do osób z doświadczeniem w pracy z programami SIMULIA-ABAQUS.

II. Szkolenia specjalistyczne z zakresu z zakresu modelowania konstrukcji w ujęciu BIM, CAD oraz MES

  • Obsługa oprogramowania ATENA (szkolenie 2 dniowe, czerwiec 2019 r.)

Liczba uczestników szkolenia – 5 osób
Szkolenie adresowane do osób z doświadczeniem w pracy z programami MES i modelowaniem konstrukcji żelbetowych.

  • Obsługa programów DLUBAL Software (szkolenie 2 dniowe, wrzesień 2019 r.)

Liczba uczestników szkolenia – 6 osób
Szkolenie adresowane do osób z doświadczeniem w pracy z programami MES.

Osoby zgłaszające się do rekrutacji na wymienione szkolenia powinny prowadzić zajęcia dydaktyczne, w których będą mogły w przyszłości wykorzystywać nabytą wiedzę.

Potrzebne dokumenty do rekrutacji: pakiet dokumentów (zip)

Ogłoszenie
W dniu 19.04.2019r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala 102C) odbędzie się naukowe seminarium wydziałowe, podczas którego Pani mgr inż. Agnieszka Maliszewska z Zakładu Sieci i Instalacji Sanitarnych przedstawi prezentację pt.

"Badanie wpływu emisji NOx z urządzeń gazowych na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych"

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego. Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Alexander Shkarovskiy.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Przejdź do góry