Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin

- - - - -

Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016.
Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych
prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017 r.
Bliższe informacje na stronie:
https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/XXII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa

 - - - - -

Targi - Berlin

W dniach 28-31.03.2017 r., w Berlinie, odbędą się
Międzynarodowe Targi i Kongres Gospodarki Wodnej
WASSER BERLIN INTERNATIONAL.
Dokładne informacje na stronie:
http://www.targiberlinskie.pl/index.php/kalendarz-imprez/targi-w-roku-2017/wasser-berlin-international-2017.

 - - - - -

Komunikat dla studentów

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych wydał komunikat w sprawie wniosków studentów,
dotyczących chęci przeniesienia się na studia niestacjonarne
--> Tekst komunikatu.

- - - - -

TechKlub

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej zaprasza na kolejne spotkanie w ramach TechKlubu Koszalin  - warsztaty:

W SIECI PRAWA AUTORSKIEGO. JAK USTRZEC SIĘ PUŁAPEK W INTERNECIE.

"Czy tego chcesz czy nie, prawo autorskie reguluje każdą Twoją działalność w internecie. Publikowanie, ściąganie, oglądanie zdjęć, czytanie prasy, gry komputerowe, korzystanie z portali społecznościowych. Co zrobić aby ustrzec się prawnych pułapek czyhających na użytkowników w internecie? W jaki sposób korzystać z internetu w sposób 100% legalny? Jak wykorzystywać zasoby w działalności akademickiej? Dlaczego licencje Creative Commons mogą być rozwiązaniem na wiele prawnych problemów? Na te wszystkie pytania razem poszukamy odpowiedzi.

Spotkanie poprowadzi Natalia Mileszyk - prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych w Centrum Cyfrowym. Zajmuje się analizą prawną i rzecznictwem w zakresie otwartych zasobów oraz swobód użytkowników treści zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej. Współpracuje z Koalicją Otwartej Edukacji i Creative Commons. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa autorskiego i otwartych zasobów dla instytucji kultury, administracji i pracowników naukowych."

Rejestracja na wydarzenie:
https://koszalin15.evenea.pl/
lub przez stronę:
https://www.facebook.com/events/157408148097500/

 - - - - -

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową
związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim.
Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Termin składania prac upływa 19 maja 2017 r.

Bliższe informacje na stronie:

http://rbgp.pl/346/konkurs-prace-dyplomowe

oraz w dokumentach:

 - - - - -

Erasmus +

Trwa nabór na wyjazdy studentów (studia i praktyki) w ramach programu Erasmus+,
na rok akademicki 2017/2018:
  SMS - wyjazdy studentów na studia,
SMP - wyjazdy studentów na praktyki.
Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy)
w terminie do dnia 05.03.2017.
Formularze należy składać u Koordynatora Wydziałowego.
Dodatkowe informacje na stronach:
http://www.tu.koszalin.pl/art/523
http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/erasmus

- - - - -


 - - - - -

Dzień Otwarty

09.03.2016 r. - Dzień Otwarty na Politechnice Koszalińskiej.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego Wydziału.
/program dnia otwartego/

- - - - -

Informator Politechniki Koszalińskiej dla kandydatów na studia

Ukazał się informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018.
Część informatora dotycząca oferty naszego Wydziału oraz innych ważnych informacji dla kandydatów
jest dostępna w naszym serwisie: informator-2017-2018.pdf
Dodatkowo, zapraszamy do lektury naszej strony: "Oferta Wydziału".

 

- - - - -

Targi Pracy

- - - - -

Informacje o konferencjach dla doktorantów

Witryna http://doktorant.com.pl/ informuje o nowych konferencjach dla doktorantów.
Zapraszamy do lektury ...

- - - - -

Ankieta wśród studentów na temat zajęć dydaktycznych

Zgodnie z obowiązującymi w Politechnice Koszalińskiej standardami, każdy student ma prawo ocenić zajęcia, w których uczestniczył. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o wypełnienie ankiety poprzez system USOS.
Wypełnianie ankiet dotyczących semestru zimowego jest możliwe do końca lutego 2017 r.

- - - - -

Tematy prac dyplomowych (inżynierskich) na studiach I stopnia

Studenci studiów stacjonarnych (kończący semestr V) oraz studenci studiów niestacjonarnych (kończący semestr VII)
mogą już pobierać tematy prac dyplomowych u promotorów.

- - - - -

Nowe Konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło nowe konkursy na finansowanie badań:
ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1.

Szczegółowe informacje o konkurach znajdują się na stronach NCN:
www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Wnioski składa się poprzez system OSF.
Wydruk wniosku należy złożyć w Dziale Nauki PK do dnia 10.03.2017 r.

- - - - -

Program LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłasza ósmy konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Bliższe informacje o programie na stronie www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/

Przed złożeniem wniosku niezbędne jest uzyskanie akceptacji Dziekana Wydziału.
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK Nr 25/2005, przy składaniu wniosku drogą elektroniczną,
konieczne jest dostarczenie Karty Projektu do Działu Nauki PK.

- - - - -

Konferencja naukowa BalCon 2017

Konferencja The 1st Baltic Conference for Student and Young Researchers - BalCon 2017 jest skierowana do studentów i słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Budownictwo.

Tematyka konferencji ma na celu rozpropagowanie wyników badań naukowych, zacieśnienie współpracy naukowej i wymianę doświadczeń ludzi rozpoczynających karierę naukową w specjalnościach: budownictwo drewniane, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe oraz technologia i zarządzanie w budownictwie.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Dom Drewniany. Jednym z Patronów Konferencji jest Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej - dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK.

Dodatkowe informacje na temat konferencji:

- - - - -

Free business joomla templates