Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek C, B, E, F, I.


Skanska na Politechnice


 Zaproszenie na seminarium wydziałowe - 10 marca 2015


Rekrutacja na studia II stopnia
(magisterskie) luty 2015

  https://irk.politechnika.koszalin.pl/
Nasze kierunki studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia, Ochrona Środowiska

https://irk.politechnika.koszalin.pl/index.php


Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 Na USOSweb (Dział aktualności - przewinąć stronę, trzeci komunikat o nazwie UMOWY ) dostępne już są umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na rok akademicki 2014/2015. Wydrukowaną i wypełnioną umowę w 2 egzemplarzach należy złożyć w Dziekanacie.

 Poniżej linki z USOSweb do umów dostępnych na USOSweb:

 Wydział reprezentują odpowiednio:

 studia niestacjonarne - prodziekan dr inż. Piotr Śmiałek

 studia stacjonarne - prodziekan dr inż. Danuta Usidus.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2014/Zarzadzenie_Nr_14-19.pdf

Poprawiono: sobota, 28, luty 2015 17:36

Free business joomla templates