Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek C, B, E, F, I.


Nasze kierunki studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia, Ochrona Środowiska

https://irk.politechnika.koszalin.pl/index.php

Numer telefonu do Komisji Rekrutacyjnej 94 34 78 661

Informator o kierunkach i specjalnościach studiów w roku akademickim 2014/2015 WILŚiG

 


Zarządzenie Nr 22/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 maja 2013 r.w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

http://bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2013/Zarzadzenie_Nr_13-22.pdf

Poprawiono: czwartek, 10, lipiec 2014 09:20

Free business joomla templates