Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

UWAGA !!!

RUSZA REKRUTACJA DO MODUŁU PROGRAMÓW STAŻOWYCH

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej: POWR.03.05.00-00-Z219/17

DOTYCZY STUDENTÓW SEM. 5 i 6 NA KIERUNKACH:

BUDOWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dokumenty przyjmowane są w dniach 1 – 29 marca w pokojach:

104B  - dr Michał Baran – kierunek Inżynieria Środowiska

211C – dr inż. Maciej Król – kierunek Budownictwo

W I edycji – 2018/2019 – w ramach modułu programów stażowych przygotowano

18 miejsc – kierunek Budownictwo

6 miejsc – kierunek Inżynieria Środowiska

Przy rekrutacji obowiązuje lista rankingowa (zgodnie z regulaminem – liczy się średnia z ocen z poprzedniego roku, przynależność do kół naukowych, samorządu, itp.).

Czas trwania stażu: 1 miesiąc (nie łączyć z praktyką zawodową) – 120 godzin, tygodniowo minimum 20 godzin.

Staże mogą odbywać się w miesiącach: od czerwca do września.

Studenci skierowani na staż otrzymują wynagrodzenie, ponadto mogą ubiegać się o zwrot kosztów wynajęcia stancji (do wysokości 320 zł/mc) oraz zwrot biletu miesięcznego na dojazdy do miejsca stażu, a także potrzebne badania lekarskie i ubezpieczenie.

Potrzebne dokumenty do rekrutacji:

  •  załącznik 1 – ankieta zgłoszeniowa i deklaracja uczestnictwa
  •  załącznik 2 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  •  załącznik 3 – formularz danych uczestnika
  •  załącznik 4 – ankieta przed otrzymaniem form wsparcia

pakiet dokumentów (zip)

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u pana Króla i pana Barana.

Dziekan WILŚiG PK zaprasza na seminarium habilitacyjne  podczas którego Pan dr inż. Waldemar Wnęk z Wydziału Inżynierii i Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przedstawi referat pt.

 „Wypływ technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych”

 Seminarium odbędzie się w dniu 05.03.2019 r. o godzinie 1200 w sali posiedzeń Rady Wydziału WILŚiG (sala 102C).

UWAGA !

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROGRAMU UNIJNEGO

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej: POWR.03.05.00-00-Z219/17

DOTYCZY STUDENTÓW SEM. 5 i 6 NA KIERUNKACH:

BUDOWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dokumenty przyjmowane są w pokoju 107C w dniach 1 – 6 marca

Dokumenty do pobrania:

Informacja o zakwalifikowaniu – 7 marzec

Więcej ->

Telefon do komisji rekrutacyjnej 94 34 78 527

Opublikowano na stronie wydziału harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych w  semestrze  letnim 2018/2019.

Harmonogram zjazdów w semestrze letnim 2018/2019 (pdf)

Przejdź do góry