Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek C, B, E, F, I.


Nasze kierunki studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia, Ochrona Środowiska


 Informator o kierunkach studiów w roku akademickim 2014/2015.

   

Informator o kierunkach i specjalnościach studiów w roku akademickim 2014/2015 WILŚiG


Informacja przygotowana na podstawie informacji  Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych dr. inż. Piotra Śmiałka.


 Zarządzenie Nr 22/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 maja 2013 r.w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

http://bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2013/Zarzadzenie_Nr_13-22.pdf

Poprawiono: środa, 16, kwiecień 2014 12:58

Free business joomla templates