Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem w dniu 02.10.2020 r. zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym, na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji podjęto szereg działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa studentom i pracownikom Wydziału.

Na drzwiach każdej sali dydaktycznej umieszczono informację o maksymalnej liczbie studentów, mogących znajdować się w tym pomieszczeniu.

Dodatkowo w salach 101B, 103B, 209-1E oraz 202 I, żółtą taśmą oznakowano miejsca, które mogą zajmować studenci, zostały one wskazane przez specjalistę ds. BHP.

Na stronie Uczelni dostępna jest ”Instrukcja zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią” (Załącznik do Zarządzenia Rektora 68/2020).
Proszę wszystkich pracowników WILŚiG o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

Z poważaniem,
Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Danuta Usidus

 

Informacje na temat nauczania w kontakcie bezpośrednim znajdują się na stronie nauczanie w kontakcie bezpośrednim.