Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia WILŚiG

Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji odbędzie się w środę 28 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w auli 101 mieszczącej się w budynku B Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.

Program:

  • Przywitanie gości przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Wiesławę Głodkowską, prof. PK
  • Wystąpienie JM Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Bohdala
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału
  • Wręczenia stopni naukowych
  • Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
  • Wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Pawła Łukowskiego
  • Zakończenie uroczystości
  • Spotkanie towarzyskie absolwentów i uczestników Uroczystości

Historia WiLŚiG w obiektywie

 Pierwsze lata istnienia Wydziału i WSInż. - lata 60, 70 i 80

Pierwsza habilitacja na Naszym Wydziale (2009)

Konkurs Power Tower 2017

Absolutorium 2018