Jednostki organizacyjne WILŚiG


Katedry i zakłady
(wraz z podległymi im laboratoriami)


Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Kierownik:dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PK

Katedra Geodezji
Kierownik: prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

Katedra Geoinformatyki
Kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
- Zespół Badawczo-Dydaktyczny Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości

Katedra Geotechniki
Kierownik: prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska
- Laboratorium Geotechniki - Kierownik dr inż. Jarosław Filipiak

Katedra Gospodarki Odpadami
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Szymański
- Laboratoria: chromatografii gazowej, spektroskopii atomowej,
  badania wody i odpadów, mechaniki cieczy i gazów
- Zespół Badawczo-Dydaktyczny Biologii Środowiskowej
- Laboratoria: biogeochemii i mikrobiologii, biologii

Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Kierownik: dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK
- Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Badań Nieniszczących

Katedra Mechaniki Budowli
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki /*/
Kierownik: dr hab. Paweł K. Zarzycki, prof. PK
- Laboratoria: technologii wody, ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych,
  hydrochemii morza, analiz fizyko-chemicznych, toksykologii i bioanalityki
(/*/ - Katedra powstała z połączenia Zakładu Technologii Wody i Ścieków oraz Zakładu Toksykologii i Bioanalityki)

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Kierownik: dr inż. Jerzy Kud

Zakład Konstrukcji Metalowych
Kierownik: dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

Zakład Matematyki
p.o. kierownika: dr Igor Kierkosz

Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski
- Zespół Badawczo-Dydaktyczny Roślin Energetycznych
- Laboratorium Badania Biomasy

Zakład Techniki Wodno-Ściekowej i Utylizacji Odpadów
Kierownik: dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
- Laboratoria: techniki hydroszlamowej, procesowej przeróbki mechanicznej,
  fizyko-chemicznej i termicznej przeróbki odpadów, ścieków przemysłowych

 


Laboratoria i Pracownie WILŚiG


Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji
Kierownik: dr inż. Tomasz Oberski

Laboratorium Geodezji
Kierownik: dr inż. Krzysztof Deska

Laboratorium Geoinformatyki
Kierownik: dr inż. Tomasz Oberski

Laboratorium Informatyczne
Kierownik: dr inż. Czesław Suchocki
(GiK)

Laboratorium Techniki Budowlanej
Kierownik: dr inż. Janusz Kobaka

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Kierownik: dr inż. Jacek Domski

Pracownia Komputerowa
Kierownik: mgr inż. Włodzimierz Szewel
(BL, IŚ i OŚ)

 

Za aktualność informacji na stronach jednostek WILŚiG odpowiadają ich kierownicy.

Free business joomla templates