Dane kontaktowe Pracowni Komputerowej WILŚiG

Adres:
Pracownia Komputerowa WILŚiG
pokój 304C
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

tel.: (+48-94) 3478546
tel.: (+48-94) 3478500 w. 545
fax: (+48-94) 3427652

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy:

 • mgr inż. Włodzimierz Szewel - kierownik Pracowni
 • mgr Zdzisław Knap - starszy specjalista NT
 • inż. Czesław Hońko - starszy specjalista NT

Przydatne linki do systemów informatycznych i usług świadczonych na poziomie Wydziału i Uczelni

 1. Nauczanie zdalne w roku akademickim 2020/2021
 2. Oprogramowanie i uczelniane usługi IT, dostępne dla studentów i pracowników naszego wydziału
 3. Strona Facebook Naszego Wydziału

Regulamin Pracowni Komputerowej WILŚiG Politechniki Koszalińskiej

 1. Podstawowym celem działania Pracowni jest realizacja zadań dydaktycznych w zakresie przedmiotów objętych procesem nauczania na Wydziale Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Użytkowanie Pracowni do innych celów wymaga uprzedniej zgody Dziekana WILŚiG.
 2. Pracownia przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji.
 3. Godziny otwarcia Pracowni, obejmujące prowadzone w niej zajęcia, jak też godziny wolnego dostępu do komputerów, ustala jej kierownik.
 4. Zamiar prowadzenia w Pracowni zajęć dydaktycznych nie ujętych w planie, należy zgłosić jej kierownikowi z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Osoby prowadzące w pracowni zajęcia dydaktyczne odpowiedzialne są za znajdujący się w niej sprzęt oraz wyposażenie. Zobowiązane są także do obecności na sali w trakcie zajęć.
 6. Studenci korzystający z zasobów Pracowni w godzinach wolnego dostępu zobowiązani są do pozostawienia u dyżurnego pracownika ważnej legitymacji studenckiej.
 7. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw lub modyfikacji sprzętu komputerowego oraz zmian w oprogramowaniu zainstalowanym w Pracowni. Ewentualne usterki sprzętu komputerowego jak i oprogramowania zainstalowanego w Pracowni należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu pracownikowi.
 8. Nie wolno wynosić poza Pracownię sprzętu komputerowego, instrukcji do oprogramowania, oraz wyposażenia Pracowni.
 9. Zamiar wykonania wydruku na jednej z drukarek sieciowych będących na wyposażeniu Pracowni należy zgłosić dyżurnemu pracownikowi. W przypadku wykonywania obszernych wydruków należy korzystać z własnego papieru.
 10. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów w Pracowni.
 11. Okrycia wierzchnie oraz parasole należy pozostawić w szatni.
 12. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za stan zbiorów użytkownika pozostawionych na dyskach. Użytkownicy zobowiązani są do bieżącej kontroli i zabezpieczania swoich zbiorów.

Wykaz posiadanego sprzętu i oprogramowania.

Sale laboratoryjne i ich wyposażenie (stan komputerów przed pandemią - obecnie liczba stanowisk dostosowana jest do przepisów COVID-19):


301 C
komputery DELL OPTIPLEX 780 (Intel Core 2 Duo, 4 GB)
z monitorami LCD 22" - podłączone do sieci (LAN oraz Internet),
videoprojektor multimedialny podłączony do stanowiska prowadzącego zajęcia,
ekran opuszczany, tablica suchościeralna.

303 C
44 m2,  komputery klasy DELL OPTIPLEX 960 (Intel Quad Core, 4 GB)
z monitorami LCD 24" podłączonych do sieci (LAN oraz Internet),
videoprojektor multimedialny podłączony do stanowiska prowadzącego,
tablica suchościeralna.

305 C
komputery DELL OPTIPLEX 330 (Intel Core 2 Duo, 4 GB)
z monitorami LCD 17" - podłączonych do sieci (LAN oraz Internet),
videoprojektor multimedialny podłączony do stanowiska prowadzącego,


 Dostęp do sal komputerowych dla studentów poza  zajęciami wynikającymi z planu studiów.

 • dostęp jest możliwy jeżeli dana sala jest wolna i nie ma w niej zajęć,
 • stałe godziny dostępu podane zostaną po ustaleniu planu zajęć w pierwszych tygodniach nowego semestru,
 • w salach dla studentów jest możliwy dostęp do systemu USOSweb,
 • studenci muszą przestrzegać regulaminu Pracowni Komputerowej WILŚiG Politechniki Koszalińskiej,
 • studenci na prośbę pracownika obsługującego pracownię zobowiązani są do opuszczenia sali w sytuacji gdy pracownik zostanie wezwany do zdarzenia informatycznego (awaria, pomocy technicznej) w salach i budynkach obsługiwanych przez Pracownię Komputerową,
 • student powinien posiadać ważną legitymację studencką lub indeks
 • komputery w Pracowni Komputerowej wyposażone są w nagrywarki DVD i istnieje możliwość nagrania płyty z pracą dyplomową, płytę CD/DVD student powinien nabyć we własnym zakresie,
 • w salach zainstalowana jest wersja edukacyjna Microsoft Office 2007 oraz Microsoft Office 2010,
 • w salach komputerowych zabronione jest wykorzystywanie sprzętu informatycznego do celów naruszających przepisy prawne III RP,
 • sale są monitorowane za pomocą kamer monitoringu umieszczonych wewnątrz jak i na zewnątrz sal komputerowych a także poprzez osobisty nadzór pracowników (od 2001 r. do 2021 r. w Pracowni nie było żadnego przypadku kradzieży i dewastacji sprzętu informatycznego - co świadczy o wysokiej kulturze i uczciwości studentów Naszego Wydziału!!!).


Ponadto w stan wyposażenia Pracowni Komputerowej wchodzą:

 • serwer Novell OES11 - serwer zasobów dydaktycznych, kont studentów i pracowników,
 • serwery Linux (serwer WWW, poczty),
 • serwery Linux licencji sieciowych dla oprogramowania  AutoCad 2020, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Matlab, Plaxis 2D (FlexLM, CodeMeter, HASP), DLUBAL, SCIA, ALLPLAN,
 • serwer Windows Vista (serwer licencji sieciowych BioWin, C-GEO, MathCad, Rodos 2010, Integram 2.0, RM-WIN i inne),
 • Linux ProxMox - hosty wirtualizacji
 • aktywne urządzenia sieciowe (switche).

Pracownia Komputerowa prowadzi nadzór na sprzętem multimedialnym będącym na stanie Pracowni:

 • sale wyposażone w projektory multimedialne i rzutniki pisma w budynku B  (sala 103B)
 • sale wyposażone w projektory multimedialne i rzutniki pisma w budynku C
 • sale wyposażone w projektory multimedialne i rzutniki pisma w budynku E
 • sale wyposażone w projektory multimedialne i rzutniki pisma w budynku F
 • sale wyposażone w projektory multimedialne i rzutniki pisma w budynku I