Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Komisje Wydziałowe, Rady Programowe


 

Komisja ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

dr inż. Jacek Domski

Martyna Chuda - doktorant

 

Komisja ds. Przewodów Doktorskich na kierunku Budownictwo

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

 

Komisja ds. Przewodów Doktorskich na kierunku Inżynieria Środowiska

Przewodniczący:

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

 

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Przewodniczący:

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

Członkowie komisji ds. kierunku Inżynieria Środowiska:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

dr hab. Stanisław Maciejewski, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

Członkowie komisji ds. kierunku Budownictwo:

prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska

dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK

dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca ds. Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK - Dziekan Wydziału

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

prof. dr hab. inż. Maciej Werno

prof. dr hab. Yuriy Zozulyak

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. Volodymir Sushch, prof. PK

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Sylwia Janta-Lipińska

dr inż. Mariusz Ruchwa

 

Komisja Wydawnicza

Przewodniczący:

dr inż. Monika Matuszkiewicz

Członkowie:

dr Joanna Cymerman

dr inż. Mariusz Meller

dr inż. Krzysztof Piaskowski

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

dr inż. Danuta Usidus - Prodziekan ds. Nauczania,

dr inż. Marek Nowakowski - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

prof. dr hab. Kazimierz Szymański

prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. PK

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr inż. Michał Baran

dr inż. Waldemar Bierut

dr inż. Anna Staruch

dr inż. Czesław Suchocki

dr inż. Piotr Śmiałek

doktorant

Natalia Wenta - przedstawiciel studentów z kierunku Budownictwo

Adrianna Łyjak - przedstawiciel studentów z kierunku Geodezja i Kartografia

Ziemowit Bejgrowicz - przedstawiciel studentów z kierunku Inżynieria Środowiska

Marta Bąkowska - przedstawiciel studentów z kierunku Ochrona Środowiska

 

Wydziałowa Komisja ds. Analizy Jakości Procesu Dyplomowania oraz Zatwierdzania Tematów Prac Dyplomowych na Kierunku Budownictwo

dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK

 

Wydziałowa Komisja ds. Analizy Jakości Procesu Dyplomowania oraz Zatwierdzania Tematów Prac Dyplomowych na Kierunku Geodezja i Kartografia

prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr inż. Krzysztof Deska

 

Wydziałowa Komisja ds. Analizy Jakości Procesu Dyplomowania oraz Zatwierdzania Tematów Prac Dyplomowych na Kierunku Inżynieria Środowiska

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

 

Wydziałowa Komisja ds. Analizy Jakości Procesu Dyplomowania oraz Zatwierdzania Tematów Prac Dyplomowych na Kierunku Ochrona Środowiska

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

 


Rady Programowe WILŚiG


 

Rada Programowa na kierunku Budownictwo

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK - Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska

dr inż. Waldemar Bierut

dr inż. Anna Staruch

dr inż. Mariusz Staszewski

Kamil Głodowski - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa na kierunku Geodezja i Kartografia

prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz - Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski

dr inż. Wolfgang Kresse, prof. PK

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

dr Joanna Cymerman

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Czesław Suchocki

Anna Lis - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa na kierunku Inżynieria Środowiska

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy - Przewodniczący

dr hab. inż. Beata Janowska

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

dr inż. Wojciech Kuczyński

dr inż. Robert Nowak

Dominika Kuźniarowska - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa na kierunku Ochrona Środowiska

dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. PK - Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

dr Michał Baran

dr Magdalena Szelągowska

Marta Bąkowska - przedstawiciel studentów

 

Rada Programowa na studiach doktoranckich

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK

dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

doktorant

 

Rada Programowa na studiach podyplomowych "Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków"

dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. PK - Przewodniczący

dr inż. Robert Nowak

inż. Zdzisław Grzymała - przedstawiciel pracodawców

 

Rada Programowa na studiach podyplomowych "Gospodarka nieruchomościami"

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK - Przewodniczący

dr Joanna Cymerman

mgr inż. Honorata Michaluk - przedstawiciel pracodawców

 

 

Dane na tej stronie weryfikuje Dziekanat WILiŚG

Poprawiono: czwartek, 18, styczeń 2018 00:23

Free business joomla templates