Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Pełnomocnicy Dziekana, Komisje Wydziałowe, Rady Programowe


  

 Wydziałowa Komisja Oceniająca ds. Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Członkowie:

dr bab. inż. Wiesława Głodkowska , prof. PK

dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

dr inż. Mariusz Ruchwa

dr inż. Bartosz Walendzik

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Tomasz Oberski

 

Komisja Wydawnicza

Przewodnicząca:

dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK

Członkowie:

dr inż. Krzysztof Piaskowski
dr inż. Leszek Dawid

 

Komisja ds. Nagród

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Członkowie:

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr inż. Robert Nowak

dr inż. Mariusz Ruchwa

dr inż. Sylwia Janta-Lipińska

dr inż. Adam Zagubień

dr inż. Marek Ziarkiewicz

dr Zofia Szczepaniak-Kołtun

dr inż. Czesław Suchocki

dr inż. Tomasz Oberski

 

Rady Programowe WILŚiG:

Rada Programowa na kierunku Budownictwo:

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK– Przewodnicząca

dr inż. Michał Piątkowski

dr inż. Jarosław Filipiak

dr inż. Marek Nowakowski

dr inż. Mariusz Staszewski

dr inż. Mariusz Ruchwa

mgr inż. Elżbieta Kuźmińska

przedstawiciel studentów kierunku Budownictwo

 

Rada Programowa na kierunku Geodezja i Kartografia:

dr inż. Krzysztof Deska – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

dr Zofia Szczepaniak-Kołtun

dr inż. Leszek Dawid

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Czesław Suchocki

dr inż. Tomasz Oberski

przedstawiciel studentów kierunku Geodezja i Kartografia

 

Rada Programowa na kierunku Inżynieria Środowiska:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy – Przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr inż. Wojciech Kuczyński

dr inż. Robert Nowak

dr inż. Krzysztof Piaskowski

dr inż. Tomasz Dąbrowski

mgr inż. Agnieszka Maliszewska

przedstawiciel studentów kierunku Inżynieria Środowiska

 

Rada Programowa na studiach doktoranckich:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

doktorant

 

Koordynator ds. Promocji, Współpracy z Gospodarką i Szkołami:  dr  inż. Bartosz Walendzik

Wydziałowy Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych:  dr Katarzyna Lewicka-Rataj

Koordynator ds. obsługi systemu POL-on:  inż. Czesław Hońko

Koordynator ds. obsługi systemu APD:  inż. Andrzej Serbiński

 

Opiekunowie praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów:

Budownictwo:  dr inż. Maciej Król

Inżynieria Środowiska: dr inż. Magdalena Orłowska

Geodezja i Kartografia: mgr inż. Marzena Damięcka-Suchocka