Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Komisje Wydziałowe, Rady Programowe


 

Komisja ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

Martyna Chuda - doktorant

 

Komisja ds. oceny aktywności naukowej pracowników zatrudnionych

w grupie badawczo-dydaktycznej

Przewodniczący:

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK

 Członkowie:

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

dr inż. Czesław Suchocki

 

Komisja ds. Przewodów Doktorskich na kierunku Budownictwo

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

 

Komisja ds. Przewodów Doktorskich na kierunku Inżynieria Środowiska

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko - Dziekan Wydziału

 

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko - Dziekan Wydziału

Członkowie komisji ds. kierunku Inżynieria Środowiska:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

Członkowie komisji ds. kierunku Budownictwo:

dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK

dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca ds. Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

prof. dr hab. Jurij Zozulak

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. Volodymir Sushch, prof. PK

dr hab. Paweł Zarzycki, prof. PK

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Sylwia Janta-Lipińska

dr inż. Mariusz Ruchwa

Komisja Wydawnicza

Przewodniczący:

dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK

Członkowie:

dr inż. Krzysztof Piaskowski
dr inż. Leszek Dawid

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

dr inż. Danuta Usidus - Prodziekan ds. Kształcenia,

dr inż. Marek Nowakowski - Prodziekan ds. Organizacji

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

prof. dr hab. Kazimierz Szymański

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

dr inż. Waldemar Bierut

dr inż. Anna Staruch

dr inż. Czesław Suchocki

dr inż. Piotr Śmiałek

doktorant

Natalia Wenta - przedstawiciel studentów z kierunku Budownictwo

Anna Lis - przedstawiciel studentów z kierunku Geodezja i Kartografia

Ziemowit Bejgrowicz - przedstawiciel studentów z kierunku Inżynieria Środowiska

 

Rady Programowe WILŚiG (powołane w dniu 18.10.2019)

Rada Programowa na kierunku Budownictwo

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK– Przewodniczący

dr inż. Michał Piątkowski

dr inż. Anna Staruch

dr inż. Maciej Król

dr inż. Mariusz Staszewski

dr inż. Mariusz Ruchwa

dr inż. Przemysław Krystosik

Natalia Wenta - przedstawiciel studentów kierunku Budownictwo

Rada Programowa na kierunku Geodezja i Kartografia

dr inż. Krzysztof Deska – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

dr Zofia Szczepaniak-Kołtun

dr inż. Leszek Dawid

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Czesław Suchocki

dr inż. Tomasz Oberski

Anna Lis- przedstawiciel studentów kierunku Geodezja i Kartografia

Rada Programowa na kierunku Inżynieria Środowiska

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy - Przewodniczący

dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr inż. Wojciech Kuczyński

dr inż. Robert Nowak

dr inż. Krzysztof Piaskowski

dr inż. Janusz Dąbrowski

Ziemowit Bejgrowicz- przedstawiciel studentów kierunku Inżynieria Środowiska

Rada Programowa na studiach doktoranckich

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK

dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

doktorant

Komisja Programowa do zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku Budownictwo:

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK- Przewodniczący 

dr inż. Przemysław Krystosik

dr inż. Maciej Król

Komisja Programowa do zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku Inżynieria Środowiska:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy- Przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr inż. Krzysztof Piaskowski

Komisja Programowa do zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku Geodezja i Kartografia: 

dr inż. Krzysztof Deska - Przezwodniczący

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz

Prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

 Rada Programowa na studiach podyplomowych "Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków"

dr inż. Robert Nowak

inż. Zdzisław Grzymała - przedstawiciel pracodawców

 

Rada Programowa na studiach podyplomowych "Gospodarka nieruchomościami"

dr Joanna Cymerman

mgr inż. Honorata Michaluk - przedstawiciel pracodawców