Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Pełnomocnicy Dziekana, Komisje Wydziałowe, Rady Programowe


  

 Wydziałowa Komisja Oceniająca ds. Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska 

dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

dr inż. Mariusz Ruchwa

dr inż. Bartosz Walendzik

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Tomasz Oberski

 

Komisja Oceniająca Rady Naukowej Dyscypliny

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK

dr hab. inż. Czesław Suchocki

 

Komisja Wydawnicza

Przewodnicząca:

dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK

Członkowie:

dr inż. Krzysztof Piaskowski
dr inż. Leszek Dawid

 

Komisja ds. Nagród

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Członkowie:

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr hab. inż. Czesław Suchocki

dr inż. Robert Nowak

dr inż. Mariusz Ruchwa

dr inż. Sylwia Janta-Lipińska

dr inż. Adam Zagubień

dr inż. Marek Ziarkiewicz

dr Zofia Szczepaniak-Kołtun

dr inż. Tomasz Oberski

 

Doktorancka Komisja Stypendialna WILŚiG:

Przewodnicząca: 

prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska

członkowie:

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

przedstawiciel doktorantów- mgr inż. Iwona Radosz

 

Rady Programowe WILŚiG:

Rada Programowa na kierunku Budownictwo:

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK– Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek

dr inż. Joanna Laskowska-Bury

dr inż. Michał Piątkowski

dr inż. Jarosław Filipiak

dr inż. Marek Nowakowski

dr inż. Mariusz Staszewski

dr inż. Mariusz Ruchwa

mgr inż. Elżbieta Kuźmińska

mgr inż. Wojciech Łoś


przedstawiciel studentów kierunku Budownictwo- Oskar Grabowski

 

Rada Programowa na kierunku Geodezja i Kartografia:

dr inż. Leszek Dawid – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

dr hab. inż. Czesław Suchocki

dr Zofia Szczepaniak-Kołtun

dr inż. Krzysztof Deska

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Tomasz Oberski

przedstawiciel studentów kierunku Geodezja i Kartografia- Anna Lis

 

Rada Programowa na kierunku Inżynieria Środowiska:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy – Przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr inż. Wojciech Kuczyński

dr inż. Robert Nowak

dr inż. Krzysztof Piaskowski

dr inż. Tomasz Dąbrowski

mgr inż. Agnieszka Maliszewska

przedstawiciel studentów kierunku Inżynieria Środowiska- Aleksandra Śmieszek

 

Rada Programowa na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane:

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK - Przewodniczący

dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

dr inż. Tomasz Dąbrowski

dr inż. Sylwia Janta-Lipińska

dr inż. Robert Nowak

dr inż. Magdalena Orłowska

dr inż. Krzysztof Piaskowski

 

Rada Programowa na studiach doktoranckich:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

doktorant

 

Koordynatorzy Polskiej Ramy Kwalifikacji na poszczególnych kierunkach:

Budownictwo – mgr inż. Elżbieta Kuźmińska

Inżynieria Środowiska - dr inż. Krzysztof Piaskowski

Geodezja i Kartografia – dr inż. Leszek Dawid

 

Osoby zatwierdzające tematy prac dyplomowych:

Budownictwo-dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK, dr inż. Jarosław Filipak, dr inż. Mariusz Staszewski

Inżynieria Środowiska- prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy, dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK, dr inż. Krzysztof Piaskowski

Geodezja i Kartografia- prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska, dr inż. Krzysztof Deska, dr Zofia Szczepaniak-Kołtun

 

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji rozwoju naukowego Wydziału:  dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. tworzenia na Wydziale nowego kierunku pn. ,,Sieci i Instalacje Budowlane":  dr inż. Robert Nowak 

Pełnomocnik Dziekana ds. tworzenia na Wydziale nowego kierunku pn. ,,Ochrona Klimatu":  dr Katarzyna Lewicka-Rataj

Pełnomocnik Dziekana ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - dr inż. Przemysław Krystosik

 

Wydziałowy Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych:  dr Katarzyna Lewicka-Rataj

Koordynator ds. obsługi systemu POL-on:  inż. Czesław Hońko

Koordynator ds. Programu Erasmus + : dr inż. Tomasz Dąbrowski

Koordynator wydziałowy programu Ceepus : dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

Koordynator ds. Festiwalu Nauki - dr inż. Bartosz Walendzik

 

Zespół ds. Promocji:

Dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

Dr inż. Bartosz Walendzik

Dr inż. Michał Piątkowski

Dr inż. Marek Lehmann

Dr inż. Tomasz Kogut

Mgr inż. Jan Sawka

 

Kierownicy praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów:

Budownictwo:  dr inż. Maciej Król

Inżynieria Środowiska: dr inż. Magdalena Orłowska

Geodezja i Kartografia: mgr inż. Marzena Damięcka-Suchocka

 

Osoby układające plany zajęć na poszczególnych kierunkach:

Budownictwo ( studia stacjonarne)- mgr inż. Artur Sanok

Budownictwo ( studia niestacjonarne)- mgr inż. Paweł Szwedowicz

Inżynieria Środowiska- mgr inż. Krzysztof Kamiński

Geodezja i Kartografia- mgr inż. Jan Sawka