Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Pełnomocnicy Dziekana, Komisje Wydziałowe, Rady Programowe


  

 Wydziałowa Komisja Oceniająca ds. Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska 

dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

dr inż. Mariusz Ruchwa

dr inż. Bartosz Walendzik

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Tomasz Oberski

 

Komisja Wydawnicza

Przewodnicząca:

dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK

Członkowie:

dr inż. Krzysztof Piaskowski
dr inż. Leszek Dawid

 

Komisja ds. Nagród

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Członkowie:

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr inż. Robert Nowak

dr inż. Mariusz Ruchwa

dr inż. Sylwia Janta-Lipińska

dr inż. Adam Zagubień

dr inż. Marek Ziarkiewicz

dr Zofia Szczepaniak-Kołtun

dr inż. Czesław Suchocki

dr inż. Tomasz Oberski

 

Doktorancka Komisja Stypendialna WILŚiG:

Przewodnicząca: 

prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska

członkowie:

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

przedstawiciel doktorantów- mgr inż. Iwona Radosz

 

Rady Programowe WILŚiG:

Rada Programowa na kierunku Budownictwo:

dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK– Przewodnicząca

dr inż. Michał Piątkowski

dr inż. Jarosław Filipiak

dr inż. Marek Nowakowski

dr inż. Mariusz Staszewski

dr inż. Mariusz Ruchwa

mgr inż. Elżbieta Kuźmińska

przedstawiciel studentów kierunku Budownictwo- Oskar Grabowski

 

Rada Programowa na kierunku Geodezja i Kartografia:

dr inż. Leszek Dawid – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

dr Zofia Szczepaniak-Kołtun

dr inż. Krzysztof Deska

dr inż. Marcin Jagoda

dr inż. Czesław Suchocki

dr inż. Tomasz Oberski

przedstawiciel studentów kierunku Geodezja i Kartografia- Anna Lis

 

Rada Programowa na kierunku Inżynieria Środowiska:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy – Przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

dr inż. Wojciech Kuczyński

dr inż. Robert Nowak

dr inż. Krzysztof Piaskowski

dr inż. Tomasz Dąbrowski

mgr inż. Agnieszka Maliszewska

przedstawiciel studentów kierunku Inżynieria Środowiska- Aleksandra Śmieszek

 

Rada Programowa na studiach doktoranckich:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK

doktorant

 

Koordynatorzy Polskiej Ramy Kwalifikacji na poszczególnych kierunkach:

Budownictwo –mgr inż. Elżbieta Kuźmińska

Inżynieria Środowiska- dr inż. Krzysztof Piaskowski

Geodezja i Kartografia –dr inż. Leszek Dawid

 

Osoby zatwierdzające tematy prac dyplomowych:

Budownictwo-dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK, dr inż. Jarosław Filipak, dr inż. Mariusz Staszewski

Inżynieria Środowiska- prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy, dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK, dr inż. Krzysztof Piaskowski

Geodezja i Kartografia- prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska, dr inż. Krzysztof Deska, dr Zofia Szczepaniak-Kołtun

 

 

Koordynator ds. Promocji, Współpracy z Gospodarką i Szkołami:  dr  inż. Bartosz Walendzik

Wydziałowy Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych:  dr Katarzyna Lewicka-Rataj

Koordynator ds. obsługi systemu POL-on:  inż. Czesław Hońko

Koordynator ds. Programu Erasmus + : dr inż. Tomasz Dąbrowski

 

Kierownicy praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów:

Budownictwo:  dr inż. Maciej Król

Inżynieria Środowiska: dr inż. Magdalena Orłowska

Geodezja i Kartografia: mgr inż. Marzena Damięcka-Suchocka

 

Osoby układające plany zajęć na poszczególnych kierunkach:

Budownictwo ( studia stacjonarne)- mgr inż. Artur Sanok

Budownictwo ( studia niestacjonarne)- mgr inż. Paweł Szwedowicz

Inżynieria Środowiska- mgr inż. Krzysztof Kamiński

Geodezja i Kartografia- mgr inż. Jan Sawka