Konwent Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK


Regulamin Konwentu WILŚiG PK

- - -

Członkowie Konwentu:

 • Andrzej BOROWIEC 
  Urząd Morski w Szczecinie
 • Piotr FLENS
  Prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych w Koszalinie
 • Tadeusz GRUSZECKI
  Współwłaściciel Pracowni Projektowej - Projektowanie i Nadzór Autorski w Koszalinie
 • Zdzisław GRZYMAŁA
  Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Koszalinie
 • Tadeusz KANAS
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. Szczecin. Kierownik Rejonu w Koszalinie
 • Sławomir LESZKO
  Wiceprezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej w Warszawie
 • Jan MALICKI
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Koszalinie
 • Robert MANIA
  Prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie
 • Dariusz Misztal
  Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego sp. z o.o. w Koszalinie
 • Krzysztof MOTYLAK
  Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie
 • Mirosław PENDER
  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
 • Tomasz SICIŃSKI

 • Ryszard SOROKO
  Prezes Oddziału Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Koszalinie
 • Jarosław STANISZEWSKI
  Zastępca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu Nadleśnictwo Gościno
 • Jacek SZPUNTOWICZ
  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie
 • Edmund TUMIELEWICZ
  Właściciel Pracowni Projektowej "Statyk” w Koszalinie
 • Krystyna WIŚNIEWSKA
  Redaktor Naczelna Miesięcznika "Materiały Budowlane"
 • Lech WOJCIECHOWSKI
  Prezes Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska „EkoWodrol” sp. z o.o. w Koszalinie

Członkowie Konwentu Wydziałowego