Wybory uzupełniające

Wybory do Senatu - komunikat

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do Senatu Politechniki Koszalińskiej, w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub doktora habilitowanego,odbędą się w dniu 05.12.2018 r. w godz. 11.00 - 13.00 sala Rady Wydziału 102C.Ewentualna II tura głosowania zostanie podana wraz z wynikami I tury wyborów.

Wybory elektorów UCZELNI - komunikat

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do Kolegium Elektorów Uczelni, w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub doktora habilitowanego,odbędą się w dniu 05.12.2018 r. w godz. 11.00 - 13.00 sala Rady Wydziału 102C.Ewentualna II tura głosowania zostanie podana wraz z wynikami I tury wyborów.

Wybory elektorów WYDZIAŁU - komunikat

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do Kolegium Elektorów Wydziału
- w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub doktora habilitowanego po jednym miejscu z kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska,
- w grupie pozostałych nauczycieli akademickich – jedno miejsce
- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – jedno miejsce
odbędą się w dniu 05.12.2018 r. w godz. 11.00 - 13.00 sala Rady Wydziału 102C. Ewentualna II tura głosowania zostanie podana wraz z wynikami I tury wyborów.

Terminy zgłoszeń kandydatów

 Zgłaszanie Kandydatów do Senatu, Kolegium Elektorów Uczelni oraz  Kolegium Elektorów Wydziału odbywa się w dniach 29 – 30 listopada oraz 3 grudnia 2018 roku w godzinach 10.00 – 13.00 w pok. 301-1 I. Osoba zgłaszająca Kandydata musi stawić się osobiście.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Beata Janowska, prof.PK

Zgłoszenie i zgoda  kandydata  do  KOLEGIUM  ELEKTORÓW  WYDZIAŁU 

Zgłoszenie i zgoda  kandydata  do  KOLEGIUM  ELEKTORÓW  UCZELNI 

Zgłoszenie i zgoda  kandydata  do  SENATU  UCZELNI